header home dame.jpg

Jaarvergadering & Nieuwjaarsreceptie

Datum: maandag 14 januari 2019

Jaarvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst 14 Januari 2019

Geachte leden,

14 Januari 2019 zullen wij de nieuwjaarsbijeenkomst organiseren, locatie is bekend maar nog een verassing!

We zijn voornemens om vóór de receptie in de middag de jaarvergadering te houden, alwaar we zoals gebruikelijk de beoogde jaarkalender willen presenteren, de jaarcijfers willen bespreken, de kascommissie aan het woord willen laten en tevens dit jaar een nieuwe voorzitter zullen gaan kiezen aangezien Ari Bijkerk heeft aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als voorzitter. Ari heeft aangegeven nauw betrokken te blijven bij onze vereniging echter zullen we een nieuwe voorzitter dienen te kiezen.

Op dit moment is er 1 lid, Frans Tesselhof die zich beschikbaar heeft gesteld om de taken van Ari over te nemen, hierbij geven wij alle leden de gelegenheid om zich eventueel ook beschikbaar te stellen als voorzitter, de gegadigden kunnen dit aangeven bij de secretaris van de vereniging, Martin van Staveren en dienen dit te doen graag voor 31 december 2018. Bij een eventuele 2e kandidaat zal met de aanwezige leden een stemming worden gehouden. Tevens ontvangen wij graag via de secretaris eventuele agendapunten vanuit de leden.

Voor eventuele aanwezige partners van onze leden zal een vervangend programma worden verzorgd.

Bij het begin van de receptie zullen wij de sponsoren tevens welkom heten. Bij de nieuwjaarreceptie zijn wij tevens voornemens om wederom een “Veiling” te organiseren voor een nog te bepalen goed doel.

terug naar de evenementenagenda